Sistem de monitorizare control şi comandă al unei staţii de comprimare a gazelor naturale

Una din cele mai importante lucrări elaborate şi implementate în ultima perioadă este sistemul de monitorizare control şi comandă al unei staţii de comprimare gaze naturale cu motocompresoare, realizat în anul 2011, sistem ce are rolul de a centraliza, monitoriza și controla toate informațiile provenite dintr-o staţie de comprimare cu agregate acţionate cu motor termic ce utilizează gazul metan ca şi combustibil. Parametri funcționali ai agregatelor de comprimare, valorile parametrilor din instalaţia tehnologică și semnalele de avertizare şi alarmare provenite de la sistemele de detecție incendiu și atmosferă explozivă în hala maşinilor, sunt de asemenea monitorizate, putând fii, la rândul lor memorate şi transmise prin reţea către un dispecerat aflat la distanţă.

Sistemul este alcătuit din două componente principale independente, respectiv una destinată controlului procesului de comprimare, iar a doua destinată asigurării securităţii la incendiu şi/sau explozie a stației.

Prima componentă monitorizează parametrii esențiali pentru functionarea normală a agregatelor de comprimare şi stările echipamentelor electrice care deservesc aceste agregate (robinete, ventilatoare, răcitoare, pompe de recirculare).

Cea de-a doua componentă supravegează şi monitorizează continuu concentraţia de atmosferă explozivă, detectează apariţia incendiului din hala agregatelor de comprimare, declanşând oprirea de urgență a stației, precum şi depresurizarea şi izolarea acesteia în cazul depășirii pragurilor de siguranță sau în cazul apăsării butonului de oprire de urgență a staţiei, amplasat la camera de comandă. Această parte a sistemului de control conţine echipamente de automatizare cu grad de siguranţă în funcţionare ridicat, certificate SIL2.

 

Accesul la manevrarea sau schimbarea parametrilor de reglare ai robinetelor este condiționat de introducerea unei parole, astfel sunt înregistrate într-o bază de date toate modificările făcute, alături de pragurile de alarmă atinse de diverși parametri tehnologici. Valorile măsurate pot fi vizualizate în timp real sau sub formă de istoric prin intermediul unor diagrame, ce pot fi exportate sub formă de fișiere și utilizate pentru analiza ulterioară.

fig1VedereGenerala