Automatizare a cinci stații de comprimare gaze naturale

S.C. Hasel Industrial S.R.L. activează în domeniul automatizărilor pentru medii cu pericol de explozie, din anul 1997, realizând lucrări de integrare sisteme, proiectare, asistenţă tehnică, montaj, reparaţii şi mentenanţă, pentru instalaţii şi echipamente electrice destinate industriei de petrol şi gaze naturale. În perioada 1999-2013 a dezvoltat, mai multe produse destinate exclusiv conducerii automate a proceselor din industria de gaze naturale.

Cele mai recente lucrări au fost efectuate la sistemele de automatizare a cinci compresoare de câmp. Locaţiile fizice ale compresoarelor sunt situate la distanţe relativ mari una faţă de alta (60-l00 km). Din acest motiv a fost necesară elaborarea unei aplicaţii de monitorizare şi control de la distanţă a celor cinci staţii de comprimare. Aplicaţia prezentată în imaginile alăturate gestionează informaţiile referitoare la grupul motor-compresor, instalaţia de ungere, circuitele de apă de răcire şi instalaţia de separare lichide şi impurităţi din gazul procesat.

Pe lăngă vizualizarea parametrilor de proces, aplicaţia permite lansarea de comenzi generale către fiecare staţie, cum ar fi pornirea/oprirea compresorului, precum şi intrarea în secvenţa de punere/scoatere în/din sarcină. Paginile sinoptice tridimensionale facilitează identificarea de către operator a echipamentelor din instalaţiile tehnologice. Printr-un singur click se poate ajunge la formularele de vizualizare şi comandă personalizate pentru fiecare echipament in parte.